SVETOVNI DAN

ROMSKEGA JEZIKA

 

Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah, in sicer v Romuniji, na Slovaškem, v Grčiji, Turčiji, na Madžarskem in v Sloveniji. V Evropi jih živi od osem do deset milijonov, v Sloveniji pa po ocenah različnih institucij od 7.000 do 12.000.                   V številnih evropskih državah je romski jezik priznan kot manjšinski jezik, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, na Švedskem in Madžarskem. V nekaterih državah, kot na primer v Makedoniji in na Kosovu, pa je romščina tudi uradni jezik.

                                             

 

V Španskih borcih v Ljubljani, je v petek 8. novembra, potekala okrogla miza na temo  Svetovnega dne romskega jezika, katero je organizirala Zveza Umbrella-Dežnik in Romski informacijski center Anglunipe. Na okrogli mizi so bili prisotni predstavniki, tako domači kot tuji, ki jih povezuje tematika z romskim jezikom in skupnostjo samo.

Namen tovrstnih prireditev je, da se romski jezik in romska kultura na splošno predstavi tudi večinskemu narodu.

Udeleženci okrogle mize so bili soglasni in so opozorili na velik pomen dneva romskega jezika za ohranitev kulturne identitete Romov. Pomembnost dneva romskega jezika se po mnenju romskih organizacij kaže tudi v tem, da se v zadnjih letih daje poseben poudarek raziskovanju in zapisu romskega jezika, kar se v preteklosti ni dogajalo.

Gost iz tujine, gospod Trajko Petrovski, profesor na fakulteti za etnologijo in folkloristiko v Skopju je prisotnim približal zgodovino o Romih in romskega jezika. Povedal je, da romski jezik izhaja iz sanskrta in ga sestavlja sedem posamičnih jezikov ter številni dialekti, saj so Romi prevzemali besede jezikov narodov, med katerimi so živeli. Opozoril je, da neobstajata književna tradicija romskega jezika niti pisana zgodovina, so le teorije o njihovem poreklu.

Gospod Haris Tahirović, predsednik Zveze Umbrelle-Dežnik je izostavil možnosti uvajanja romskega jezika v osnovne slovenske šole kot izbirni predmet za tiste, kateri bi želeli ohranjati in se učiti romskega jezika. Žal pa se ministrstvo za izobraževanje in šport Republike Slovenije se zelo malo truditi uresničevati evropske norme, kar bi že zdavnaj moralo storiti in upoštevati. Tudi pri uresničevanju nacionalnih ukrepov in evropske strategije kot so nekatere druge balkanske države že začele v svojih strategijah delati pri standardizacija romskega jezika. Žal pa Republika Slovenija nima oz. noče prisluhniti romski skupnosti.

Romi po vsem svetu praznujejo in za svoja priznavajo le dva svetovna dneva, in sicer 8. april kot svetovni dan Romov, in 5. november, ki je bil leta 2008 razglašen za svetovni dan romskega jezika.

Članek pripravila: Maja Jelenc

Foto: Ibro Takaj

 

Share: