»IZOBRAŽEVALNI TABOR MLADIH «

v Moravskih Toplicah

  

Romski informacijski in izobraževalni center Anglunipe ter Zveza romske skupnosti Umbrella- Dežnik Slovenije se trudimo in ukvarjamo z našimi mladimi, zatorej so bili v okviru priprave in izvedbe tabora vključeni kot pomočniki, prostovoljci in promotorji aktivnosti med mladimi.Poleg tabora, so imeli mladi, iz romske skupnosti v Ljubljani, tudi možnost aktivno sodelovati pri prostočasnih aktivnostih v počitniškem času.

Z mladimi smo od meseca julija do konca avgusta organizirali vodene kopalne aktivnosti na kopališču Kodeljevo, nad katerimi so mladi izrazili veliko navdušenje in udeleževanje. Temeljni namen prostočasnih aktivnosti je krepitev vrstniškega, medgeneracijskega in medkulturnega stičišča in nadaljnji  razvoj drugih družbenih podpornih aktivnosti s poudarkom na vseživljenjskem učenju ter opolnomočenju otrok in mladih Romov ter drugih etničnih skupin in večinskega naroda za učinkovito delovanje v življenjskih situacijah.

 

V ta namen je  Zveza romske skupnosti Umbrella-Dežnik v sodelovanju z Romskim informacijskim in izobraževalnim centrom pripravila »Izobraževalni tabor mladih«, ki je potekal v Moravskih Toplicah. Tabora so se udeležili mladi Romi in ne-Romi iz različnih regij Slovenije. Na taboru so potekale delavnice socialno-družbenih veščin in vključevanja v družbo, razgovori in predstavitve o možnih izobraževalnih in poklicnih poteh, delavnice iz področja kulture in romskega jezika, kulture in glasbe. Delavnice so bile v največji meri namenjene oblikovanju karierne poti in iskanju prve zaposlitve. Delavnice so izvajali Haris Tahirović, Maja Tahirović Jelenc, Barbara Tomšič in Boštjan Vernik Šetinc.

Namen programa izobraževalnega tabora je bil opolnomočiti in aktivirati pripadnike in pripadnice romske manjšine, da bodo lažje vstopali na trg dela. V okviru programa smo mlade Rome in Rominje preko aktivnosti tudi motivirali, da se aktivno vključijo v proces iskanja zaposlitve. Preko aktivnosti smo z delavnicami  omogočili tudi krepitev funkcionalne pismenosti, kjer so se pripadniki romske skupnosti naučili samostojnega izpolnjevanja obrazcev, formularjev, pripraviti življenjepis, zaposlitveni in karierni načrt.

S krepitvijo tovrstnih aktivnosti  pri Zvezi Umbrella-Dežnik želimo prispevati k znižanju stopnje brezposelnosti iskalcev prve zaposlitve pri romski populaciji, ter s tem omogočiti hitrejšo integracijo Romov v delovno okolje, saj si bodo z delom omogočili bolj kvalitetno življenje. Na taboru pa so se mladi zaposlili z vrsto različnimi športnimi in prostočasnimi aktivnostmi, kjer so zelo uživali. Letos je bil odziv mladih zelo uspešen in pozitiven.

 

Članek pripravila: Maja Jelenc

 

 

 

Članek pripravila: Maja Jelenc

 

 

Share: