Dobrodelna prodajna razstava grafik v občini Ljubljana

  

 

Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe, ki ima v lasti nekaj deset grafik, romskega aktivista in vsesplošnega umetnika  Kasuma Cane, je 14. avgusta v prostorih Skrbovin’ca  v sodelovanju z občino Ljubljana pripravilo dobrodelno prodajno razstavo »Romski svet/Romano Them. Razstava pod istim naslovom je bila že izpeljana v Slovenskem etnografskem muzeju in Občini Puconci in je bila med občinstvom toplo sprejeta. Društvo Anglunipe – RIC si prizadeva zapuščino romskega grafika in umetnika predstaviti širšemu krogu občinstva in z njo vstopiti v medkulturni dialog z večinsko populacijo.

Samouki umetnik Kasum Cana ni bil vpet v kolesje uradnega umetnostnega sistema, ampak je s svojim ustvarjanjem subtilno odražal očem mnogokrat skriti svet romske skupnosti in povsem drugačno percepcijo vizualnih kodov. Osrednji konceptualni poudarek umetniških del Kasuma Cane je bilo prikazovanje različnih barvitih podob in identitete romske skupnosti kot jih je videl umetnik sam. Motivi njegovih podob izhajajo iz stvarnega sveta, v katerem je umetnik živel in deloval (Zagreb). V formalnem smislu grafike in slike avtorja Kasuma Cane dodobra izkazujejo drugačno vizualno estetiko, ki se ne navezuje povsem na obstoječo tradicijo ustvarjanja v zgodovini umetnosti zahodnega sveta. Ravno zaradi teh poudarkov je razstava »Romski svet/Romano Them« izjemno zanimiva podlaga za različne umetnostno zgodovinske in teoretske izpeljave drugačne vizualne estetike in vsebinske izraznosti.

Z dobrodelno prodajno razstavo smo želeli kot romska skupnost prispevati k solidarnosti mladim z manj

priložnostmi z območja občine Ljubljane in s tem omogočiti vrstniško in medkulturno  druženje.

 

V formalnem smislu grafike Kasuma Cane izkazujejo dodobra drugačno vizualno estetiko, ki se ne navezuje povsem na obstoječo tradicijo ustvarjanja v zgodovini umetnosti zahodnega sveta. Samouki umetnik namreč ni bil vpet v kolesje uradnega umetnostnega sistema, ampak je s svojim ustvarjanjem subtilno odražal očem mnogokrat skriti svet romske skupnosti in povsem drugačno percepcijo vizualnih kodov. Osrednji konceptualni poudarek umetniških del razstave grafik »Romski svet / Romano Them« je prikazovanje različnih abstrahiranih barvitih podob romske skupnosti in preizpraševanje njene identitete, kar umetnik vzpostavlja skozi lastno videnje sveta okoli sebe. Čeprav se je Kasum Cana izražal skozi kompleksne vizualne metafore, ki jih izkazujejo stilizirane barvne kompozicije, motivi predstavljenih podob vselej izhajajo iz stvarnega sveta, v katerem je umetnik živel in deloval.

RIC, Anglunipe. 12.27.2019

Share: