ROMSKI JEZIK

Romsko informacijski center Anglunipe, v podpori sofinanciranja projekta z strani ministerstva za kulturo je izvedel serijo romskih delavnic, romskega jezika, kulture ter identitete, tradicije in običajev romskega naroda.

Zainteresiranost in zanimanje mladih je preseglo pričakovanja za učenje romskega jezika, zgodovine in kulture. Poslušanost romske glasbe je na portalih vse večja, zato menimo da je tudi zainteresiranost za učenje romskega jezika povezana z tem. Povpraševanje po nadaljevanju delavnic romskega jezika je velika zato tudi v bodoče načrtujemo nadaljevanje delavnic.

Predsednik romskega društva Haris Tahirović je bil zelo presenečen na število zainteresiranih in je obljubil, da se bodo tovrstni programi nadaljevali.

Napisala: Hana Habič

Fotografije: Arhiv RIC

 

Romano informacijsko centro Anglunipe, palo baro pučipe pali romani chib htaj romani kultura em historia, si baro pučipe palo o sikavipe baši romani chib savo dola o programija ministarstvo palo kultura. O romano informacijsko centro kergja maj but o radione bašo sikavipe romani chib soske o pučipe palo romani chib maj but ikljola soske o terne htaj aver zinteresime, ašunena maj but romani muzika i mangena te djanena so giljavena palo soste djala i gili.

O predsedniko katari romani organizacija o Haris Tahirović sar mentori dikjola em ka kerola upro odova te šaj ko angluno djana asavke adukacije upro romani chib htaj historia htaj ko aver berš.

Text: Hana Habič

Foto: Arhiv RIC

Share: