Jubilejni 10. izobraževalni tabor mladih v Moravskih toplicah/Rom e romese.

Zveza romske skupnosti Umbrella – Dežnik in njene organizacije z izvedbo taborjev je z veliko truda in dela, skozi katerega so šli veliko mladih Romov in drugih manjših in večinskega naroda, kjer so se skozi aktivnosti in delavnice spoznavali in učili en od drugega o identiteti in kulturi in svoje pripadnosti katera je pokazala, da predsodkov in diskriminacije med mladimi ni. Zveza romske skupnosti Umbrella – Dežnik skozi svoje delo s svojimi dolgoletnimi sodelavci kot različnimi subjekti in mentorji kateri so prispevali pri učenju in nudili strokovno usposabljanje in znanje, katere so podelili z mladimi na taborjih kot v temu letu nekaterih strokovnih mentorjev iz različnih uradov in funkcij kateri so bistvenega značaja in tako Zveza romske skupnosti se trudila povečati vpliv in značaj mladih v boju proti neenakosti in diskriminaciji, anticiganizmu kot dvigu zavesti pomembnosti izobraževanja, zaposlitve ter njihovih pravic v družbi.

Na taboru Moravske toplice – Učimo in družimo se skupaj so mladi skozi aktivnosti in delavnice pod različnimi mentorji o osveščanju boja proti nestrpnosti in diskriminacije Harisa Tahirovića in skozi delavnice neformalnega izobraževanja in osnovah v primeru komuniciranje predstavljanja z uradniki, četrtnimi in lokalnimi skupnostmi, večinskem prebivalstvu, osnovni bonton pogovora pod vodstvom mentorice Maje Jelenc. Mladi so se lahko skozi delavnice in aktivnosti spoznali o pomenu aktivnosti romske skupnosti in zagovorništva družbenih pravic pod vodstvom mentorja Jožeka Horvata Sandrelija Muca (predsednik sveta romske skupnosti RS). Delavnica Usmerjanje mladih v dokončanju osnovnih in srednjih šol in pridobivanje nacionalnih in poklicnih kvalifikacij, ker je v današnjem času zelo pomembnega značaja spodbujati mlade pri njihovemu izobraževanju, pod mentorstvom direktorja Bojana Hajdinjaka iz Cene Štupar.

Spoznavanje mladih o pomenu državnih uradov kot je od enih pomembnih za uresničevanje romskih nacionalnih strategij za manjšine in romsko skupnost kot je Urad za narodnost o pomenu romskega aktivizma, zagovorništva ter pravice družbenih manjšin pod mentorstvom gospoda magistra Staneta Baluha, direktorja Urada za narodnosti.

In tako so mladi taborniki prisluhnili, kaj pomeni prisotnost diskriminacije v praksi, v javnih institucijah (pojava diskriminacije, neenake obravnave) in pomen sodelovanje predstavnikov PP in romske skupnosti v RS pod mentorstvom Aleksandra Podgrajšek, policijski inšpektor.

Skozi aktivnosti zaradi večjega zanimanja večinskih in drugih manjšin o značaju romskih praznikov, tradicij, zgodovine in kulture in jezikov zaradi povpraševanja so mladi spoznavali še nekatere njim neznane reči in pomembnosti enega naroda in njihovih običajev. Seveda ni primanjkovalo prostočasnih aktivnosti in druženj.

Po mnenju mladih o taboru in najboljšemu mentorju, kateri je dobil najvišjo oceno od navedenih mentorjev:

  • Haris Tahirović – 3, najbolj tečen
  • Maja Jelenc – 4
  • Bojan Hajdinjak – 4
  • Stane Baluh – 5
  • Aleksander Podgrajšek – 3
  • Jožek Horvat Muc – 4

Najvišjo oceno z največ točkami je dobil mentor g. Stane Baluh, direktor Urada za narodnost po oceni njegove pristopnosti in dela z mladimi skozi zabaven in poučen način.

Za drugega najboljšega mentorja so mladi izbrali g. Bojana Hajdinjaka, direktor zavoda Cene Štupar

Za tretje mesto so mladi izbrali g. Aleksandra Podgrajška, policijskega inšpektorja.

Za najbolj tečnega mentorja so mladi izbrali Harisa Tahirovića zaradi sprotnih preverjanj in klicev, nadzora.

Mladi so na taboru spoznavali različne mentorje, dali svoj pogled in posegli v samo odločitev najboljšega mentorja in se zahvaljujejo Zvezi romske skupnosti Umbrella – Dežnik za tovrstna leta organiziranj takih taborov, katerih bi lahko bilo več, ker nas s tovrstnimi aktivnostmi združuje, spoznava in uči. Mislimo, da bojo prišli še drugi mladi, kjer se bojo naučili več o pomenu človek za človeka in spoznavali en drugega. Zahvaljujemo se tudi Svetu romske skupnosti RS za financiranje tovrstnih aktivnosti velikega značaja za integracijo romske skupnosti v družbi. Zahvaljujemo se tudi vsem mentorjem, ki so vsa leta dali svoj doprinos in učno znanje za nas mlade.

Članek sta pripravila Denis Azizoski, Maruša Sirnik, Aleksandra Mojić

Fotografije: Haris Tahirović

27. 7. 2022

Share: