Pogled na anticiganizem skozi oči mladih

Kljub vsem zavezam za boj proti anticiganizmu, so človekove pravice, predvsem Romov še naprej kršene po celi Evropi. Romsko prebivalstvo se dolgotrajno sooča z diskriminacijo na visoki ravni po vsej celini. V naši organizaciji zato aktivno pozivamo evropske vlade, da bi sprejeli bolj vključujoče in učinkovite ukrepe za Rome.

 

Glede na definicijo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti je anti-ciganstvo posebna oblika rasizma, ideologija, ki temelji na rasni superiornosti, oblika razčlovečenja in negovanega institucionalnega rasizma z zgodovinsko diskriminacijo izraža nasilje, sovražni govor, izkorišča-nje, stigmatizacijo in po njegovem diskriminacijo. Izkazuje se skozi izraze in dejanja posameznikov, ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in ži-vljenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za »cigane« ter zaradi tega stigmatizirani ali preganjani. To vodi v obravnavanje Romov kot do-mnevno družbi tuje skupine in povezovanje nje-nih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma.

 

epa00575940 A giant European flag is pictured in front of the building of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, on Wednesday 16 November 2005. The flag measuring 46m by 25m symbolises the 46 member states of the Council and the 25 members of the Union and is part of ceremonies to mark the 50th anniversary of the European flag. EPA/CHRISTIAN HARTMANN FRANCE OUT

Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Ni se začel z nacizmom in ni se končal z nje-govim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov, zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno vztrajajo in se večinoma nekazno-vano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odloč-no zakonsko prepovedal ali ovrgel.

 

Po slovenski ustavi imajo Romi poseben položaj in posebne pravice, Slovenija je edina država na svetu, ki je za urejanje položaja Romov sprejela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in uveljavila poseben zakon. Kljub temu ostajajo Romi ena bolj diskriminiranih družbenih skupin. Velika večina Romov je izključena iz socialnega in gospodarskega življenja, kar pripadnikom njihove skupnosti preprečuje polno uživanje pravic do izobrazbe, zaposlitve, zdravja, dostojnega stanovanja in čiste pitne vode. In v tem položaju Romi niso po lastni izbiri.

 

So maj but arakjola htaj resola e romen ko 2021 berš kaj panda marola pe plo anticiganizmo htaj diskriminacija ki saj luma htaj Evropa dikjola htaj o mehanizmija na koristinena pe palo maripe taro anticiganizmo htaj diskriminacije save Evropa-kere puvja sar o člano EU kerena bu lačipe upro Roma. Goleske terne o Roma kergje o diklo dikipe palo maripe palo našalipe akava bi lačo antici-ganizmo htaj iskriminacija, soske von nane kotor palo akava bi lačipe so kerol pes upro Roma.

 

Romani organizacija Zveza romske skupnosti Umbrella-dežnik htaj Romano informacijsko cen-tro Anglunipe ko tabori maškaro terne roma htaj naj Roma kergja maškarutno dialogo kulturakoro maškarutno dživdipe em dingje piro dikipe palo akava anticiganizmo sosi nasvalo i soske trubul te ačavol pe em te dol pes apeli ki Evropa htaj Evro-pakere puvja, maj sigjate te ačavol pes bilačipe so kerol pe, na samo upro Roma htaj aver manuša upro save kerol pe savi diskriminacija htaj antici-ganizmo (STOP ANTIDISKRIMINACIJA).

 

 

Članek pripravila: Haris Tahirović

 

Foto: Arhiv RIC Anglunipe

 

Share: