Zveza romske skupnosti Umbrella – Dežnik in Romsko informativni center v sodelovanju pri vsakodnevnih aktivnostih, usposabljanju mladih aktivistov za potrebe mladih Romov in Romkinj in drugih za izboljšanje položaja v družbi, izobraževanju in na trgu zaposlitev.

Zveza romske skupnosti in Romsko informativni center se zavzema za čim večje vključevanje mladih in v delu izboljšanje njihovega položaja v družbi s katerim se mladi Romi in Romkinje soočajo v boju proti neenakopravnosti, diskriminaciji in boju proti anticiganizmu. Zveza romske skupnosti tudi z drugimi romskimi organizacijami v Sloveniji, članicami in člani nadaljevalo tovrstno delo tudi v drugih občinah, da bi dvignili njihovo samozavest, da so pomembnega značaja ter njihovo izobraževanje in solidarnost do drugih Romov in Romkinj, da bi mladi sami med sabo si dajali upanje in željo po izobraževanju ter zaključevanju osnovnih in srednjih šol in da bi imeli enakopravno možnost na trgu dela.

 

Mladi so z motivacijo pripravljeni tudi iti naprej in pomagati tudi svojim vrstnikom in sonarodnjakom in drugim manjšinam in večinskim prebivalstvom, kako motivirati tudi druge Rome in vse tiste, kateri so kakorkoli izključeni ali nimajo motivacije, da bi dokončali osnovno in srednjo izobrazbo, tako mladi Romi iz Ljubljane in iz drugih manjšin in večinskega prebivalstva so pripravljeni svetovati in dati podporo svojim prijateljem in prijateljicam, Romom in Romkinjam. Zato mladi Romi in Romkinje Romsko informativnega centra Anglunipe RIC Ljubljana vabi druge mlade, da se nam pridružite v skupnem dobrem, v skupnemu boju proti diskriminaciji, neenakosti in podpori dokončajmo OŠ, srednjo šolo in bodimo enaki na trgu dela.

Tekst: Damir Azizoski, prostovoljec.

22. 7. 2022

Share: