Vsako leto v Evropi 26. 9. obeležujemo Evropski dan jezikov. V obdobju od 26.9. – 29. 9. 2022, je za učence zadnje triade na OŠ Vodmat v Ljubljani potekal kulturni dan oz. kar teden na temo Svetovni dan jezikov.

Na pobudo Sveta Evrope vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov, ki pa so ga na OŠ Vodmat za potrebe njihovega kulturnega dne razširili na različne jezike iz celega sveta. V Evropi je 225 jezikov, na svetu pa kar 6500. Z učenjem jezikov se širijo obzorja, se uči strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Učenci omenjene šole so spoznavali jezikovno in kulturno pestrost Evrope oz. celotnega sveta ter se pogovarjali o pomenu vseživljenjske ga učenja jezikov, prepoznavali jezike, zastave, države, pri glasbeni umetnosti so poslušali tradicionalno glasbo različnih držav in njihove himne, pri likovni umetnosti pa so risali zastave in države ter pisali pozdrave različnih držav.

Učenci osmega razreda pa so se na petih delavnicah učili kitajščine, japonščine, korejščine, španščine in romščine. Vsak dan jim je bilo za kosilo pripravljena jed iz različnih držav.

Na ta dan jim je bil predstavljen tudi romski jezik, katerega jim je približal g. Haris Tahirović. Poleg osnovnih fraz sporazumevanja v romskem jeziku jim je predstavil in približal romsko zgodovino, kulturo in identiteto.

 

Članek pripravila: Majaj Jelenc

Fotografije: Haris Tahirović

Share: