Tudi v letošnjem letu smo v času od 14.07. – 17.07.2022 v sodelovanju članov Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik izvedli tabor mladih, ki se ga je udeležilo 8 mladih iz različnih krajev po Sloveniji. Tako kot vsa leta doslej, smo bili tudi letos nastanjeni v bungalovih v Moravskih Toplicah.

Namen tabora je pridobivanje novih znanj in veščin, druženje generacij, predvsem pa veliko lastne aktivnosti s poudarkom na vrednotah medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in pomoči.

V zelo bogatem in raznolikem programu tabora so potekale delavnice, npr. osveščanje in boj proti diskriminaciji in nestrpnosti do pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, delavnice neformalnega izobraževanja, pomen romskega aktivizma oz. zagovorništva pravic družbenih manjšin, romski jezik – osnove sporazumevanja, usmerjanje mladih v dokončanje osnovne in srednje šole in pridobivanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, predstavitev delovanja Urada za narodnosti predstavitev romskih praznikov, tradicije, zgodovine in kulture, prisotnosti diskriminatornih praks v javnih institucijah (pojavi diskriminacije in neenaka obravnava) in Pomen sodelovanja predstavnikov PP in romsko skupnostjo v RS različne športne igre, …kvizi, družabna tekmovanja idr.

Pri izvedbi tabora so s svojimi predavanji pripomogli različni mentorji, eksperti na svojih področjih. Tako smo na taboru mladih gostili mag. g. Stanka Baluha, direktorja Urada za narodnosti, g. Jožeka Horvata– Muca kot predsednika Sveta romske skupnosti, g. Aleksandra Podgrajška – policijski inšpektor PU Ljubljana, mag. g. Bojana Hajdinjaka direktorja javnega zavoda Cene Štupar in mentorja Harisa Tahirovića in Majo Jelenc.

Celotno dogajanje je bilo prežeto s prijateljskim druženjem, športom, informativnimi delavnica-mi, pa še kakšnim presenečenjem…

Da je tabor res po meri mladih, ga soustvarjajo tudi mladi sami. Da smo lahko tudi letos uspeš-no izvedli tabor, se moram zahvaliti vsem predavateljem in mentorjem, ter sofinancerju Svetu romske skupnosti Republike Slovenije.

Članek pripravila: Maja Jelenc

Share: