Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah, in sicer v Romuniji, na Slovaškem, v Grčiji, Turčiji, na Madžarskem in v Sloveniji. V Evropi jih živi od osem do deset milijonov, v Sloveniji pa po ocenah različnih institucij od 7.000 do 12.000.

 

V številnih evropskih državah je romski jezik priznan kot manjšinski jezik, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, na Švedskem in Madžarskem. V nekaterih državah, kot na primer v Makedoniji in na Kosovu, pa je romščina tudi uradni jezik.

 

V Ljubljani je v petek 3. novembra, v prostorih Hostla celica potekala okrogla miza ob počastitvi Svetovnega dne romskega jezika, katero je organizirala Zveza Umbrella-Dežnik. Na okrogli mizi so bili prisotni predstavniki, tako domači kot tuji, ki jih povezuje tematika z romskim jezikom in skupnostjo samo. Namen tovrstnih prireditev je, da se romski jezik in romska kultura na splošno predstavi tudi večinskemu narodu.

 

Udeleženci okrogle mize so bili soglasni in so opozorili na velik pomen dneva romskega jezika za ohranitev kulturne identitete Romov. Pomembnost dneva romskega jezika se po mnenju romskih organizacij kaže tudi v tem, da se v zadnjih letih daje poseben poudarek raziskovanju in zapisu romskega jezika, kar se v preteklosti ni dogajalo.

 

  1. Tahirović je na ta dan tudi izpovedal, da pristojna ministrstva, predvsem ministrstvo za kulturo, namenjajo premalo sredstev, ki jih za projekte v kulturi dobiva romska skupnost.

 

Gospa Vera Klopčič iz Inštituta za narodnostna vprašanja je med razpravo pojasnila, da je glavna težava v tem, da romska skupnost sama ne kaže interesa, da bi se otroci učili romskega jezika v šoli, zato so tovrstne promocije zelo pomembne, da se zanimanje poveča, saj se le tako lahko krepi samozavest znotraj romske skupnosti in poveča interes za spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine. Namreč leta 1993 je bila v Svetu Evrope sprejeta resolucija o tem, da Romi prispevajo h kulturni raznovrstnosti Evrope je še dodala gospa Klopčič.

 

Gost iz tujine, gospod Trajko Petrovski, profesor na fakulteti za etnologijo in folkloristiko v Skopju je prisotnim približal zgodovino o Romih in romskega jezika. Povedal je, da romski jezik izhaja iz sanskrta in ga sestavlja sedem posamičnih jezikov ter številni dialekti, saj so Romi prevzemali besede jezikov narodov, med katerimi so živeli.

 

Opozoril je, da ne obstajata književna tradicija romskega jezika niti pisana zgodovina, so le teorije o njihovem poreklu.

 

Romi po vsem svetu praznujejo in za svoja priznavajo le dva svetovna dneva, in sicer 8. april kot svetovni dan Romov, in 5. november, ki je bil leta 2008 razglašen za svetovni dan romskega jezika.

 

Članek pripravila: Maja Jelenc

Foto: Marko Cotič Trojer

Share: