ROMSKA ODDAJA ANGLUNIPE – 28.9.2023

 

Drage poslušalke in dragi poslušalci,

v oddaji boste lahko prisluhnili intervjuju nekako vodilne trojice na področju NVO, ki pokrivajo romsko skupnosti, in sicer g. Željko Jovanović (direktor organizacije ERIAC – Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo), g. Redžep Ali Čupi (Direktor Direktorata za promocijo in razvoj jezikov v izobraževanju za etnične manjšine v Beogradu) in g. Mensur Haliti ( ustanovitelj organizacije Upre Roma iz Srbije). Omenjeni so spregovorili  o 20. letih strategij in projektov, pa se Romi še vedno počutijo zapostavljene in jezne,  saj ne vidijo bistvenega izboljšanja življenjskih razmer. Da podpora Romom ni breme – je pomembna naložba v najstarejšo etnično populacijo Zahodnega Balkana. Predstavili so tudi študije, ki  kažejo, da se naložbe v zaposlovanje Romov znatno povrnejo v 2 do 5 letih. Zato opolnomočenje romskih skupnosti ni le moralno pravilno – je ekonomsko pametno!

 

V drugem delu oddaje pa bomo spregovorili o Mednarodni konferenci, katero je organiziral Svet romske skupnosti v sodelovanju z Evropsko romsko Zvezo in Zvezo Romov Slovenije. Na konferenci, ki je potekala 21. septembra v Radencih so bili prisotni, poleg slovenskih romskih aktivistov, tudi aktivisti in delegati držav članic Evropske romske Zveze, predstavniki evropskih institucij, predstavniki državnih institucij Vlade Republike Slovenije. Na konferenci se je govorilo o temah uresničevanje desetletnega načrta EU komisije za podporo Romom v EU (enakost, vključevanje, udeležba, izobraževanje, zaposlovanje, ……). Predstavljeni so bili tudi različni primeri dobrih praks v okoljih kjer živijo Romi. Prav tako pa so se na konferenci dotaknili varnostnih razmer v okoljih, kjer živijo Romi.

 

Vse omenjeno in še več boste izvedeli v oddaji 28.9.2023 s pričetkom ob 18.-i uri.

 

Oddajo podpirata Svet romske skupnosti RS in Ministrstvo za kulturo RS.

Share: