KULTURA

MLADI OPOZARJAJO, DA JE RAZLIČNOST NARODA IN ETNIČNIH SKUPNOSTI, BOGASTVO EVROPE IN SVETA. JEZIK IN RAZLIČNE KULTURE SO POMEMBNI ZA VSAKO NACIJO IN NAROD IN ZA NJIHOVO PREPOZNAVNOST.

 

KAJ JE KULTURA?

To je veliki pojem.. najpomembnejši pa je jezik nekega naroda. Veliko let se v romski skupnosti trudimo da bi se romska kultura obdržala in obstala. Veliko let se tudi trudimo, da bi romski jezik tudi standardizirali, vendar nam do sedaj to še ni uspelo.

Romi že 1000 let bežijo vse povsod po svetu, ampak njihova tradicija in običaji ostajajo, je pa tukaj problem saj nove mlajše generacije ne znajo in poznajo svoj materni jezik (romski).

Romska kultura je po celem svetu znana in spoštovana po svoji  spontanosti, običajno pa zelo podcenjena v sami romski skupnosti in neposredni sredini v kateri živijo pripadniki romske skupnosti.

Mediji so ključnega pomena v 21. stoletju, ker se lahko ohranja identiteta, kultura in jezik. Preko medijev se lahko vpliva na različne segregacije in diskriminacije. Z mediji se lahko poboljša tudi stanje bilo katere etične skupnosti ali večinskega naroda in njihovo prepoznavnost. Mediji so glavni viri informiranja, dogajanj in lahko pridonesejo ključne spremembe v družbenem življenju med večinskim narodom in drugimi etičnimi in narodnim skupinam.

Zveza romske skupnosti Umbrella- Dežnik in Romski informacijski center Anglunipe imata v programu in načrtu v prihodnosti odpreti katedro za romološke študije, v katere se bodo vključevali vsi zainteresirani mladi Romi in drugi, ter bodoči profesorji romskega jezika.

Različne človeške družbe imajo različne kulture, osebna kultura posameznika pa se lahko razlikuje od kulture drugega.

 

Članek pripravili: Hana Habič, Maruša Sirnik, Denis Azizoski in Aleš Habič

 

Terne sar dikena upri romani identiteta i kultura katari lengere jakja.

Terne 17.7.2021 ko tabor baši amari kultura, identiteta thaj romani čhib kaj ke dingjepe o roma thaj aver nacionalno inditetija kaj pravgja pe o pučipe pali romani čhib i so bijavola šukar te kerola pe bašo romano kulturakoro htaj romano identiteti palo državakoro nivelo te anola pe o pindjaripe htaj pravola pe romološko studije ki Slovenija savo bi ovola o pinjaripe i intereso palo sa sikavne thaj sikavde palo romano studij thaj pindjaripe kataro romano indititeto thaj kulturakoro pučipe palo romani nacija. Katare jakja taro terne kaj bijavola šukar i država te dolašaipe thaj o suporto palo pravipe romano romološko thaj kulturakoro centro savo bi ovola palo sa terne thaj zainteresirime pali romani kulturo i indetiteto

Share: