Pogled na anticiganizem skozi oči mladih.

 

 

Kljub vsem zavezam za boj proti anticiganizmu, so človekove pravice Romov še naprej kršene po celi Evropi. Romsko prebivalstvo se dolgotrajno sooča z diskriminacijo na visoki ravni po vsej celini. Zato pozivamo evropske vlade, da sprejmejo bolj vključujoče in učinkovite ukrepe za Rome.

Glede na definicijo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti je anti-ciganstvo posebna oblika rasizma, ideologija, ki temelji na rasni superiornosti, oblika razčlovečenja in negovanega institucionalnega rasizma z zgodovinsko diskriminacijo izraža nasilje, sovražni govor, izkoriščanje, stigmatizacijo in po njegovem diskriminacijo. Izkazuje se skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za »cigane« ter zaradi tega stigmatizirani ali preganjani. To vodi v obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma.

Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Ni se začel z nacizmom in ni se končal z njegovim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov, zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno vztrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgel.

Po slovenski ustavi imajo Romi poseben položaj in posebne pravice, Slovenija je edina država na svetu, ki je za urejanje položaja Romov sprejela in uveljavila poseben zakon. Kljub temu ostajajo Romi ena bolj diskriminiranih družbenih skupin. Velika večina Romov je izključena iz socialnega in gospodarskega življenja, kar pripadnikom njihove skupnosti preprečuje polno uživanje pravic do izobrazbe, zaposlitve, zdravja, dostojnega stanovanja in čiste pitne vode. In v tem položaju Romi niso po lastni izbiri.

Share: