Drage poslušalke in dragi poslušalci,

V tokratni oddaji 25.1. s pričetkom bomo govorili o tem kako so občine z evidentiranimi romskimi naselji so v Trebnjem podpisale sporazum, s katerim so se zavezale k namenski porabi sredstev, ki jih kot občine, kjer živijo Romi, prejmejo od države.

V naši oddaji ob 18:00

Občine, z namenom zboljšanja življenjskih pogojev in integracije, zagotavljajo številne storitve in opravljajo različne naloge, ki so prilagojene lokalnim potrebam. Na slavnostnem podpisu Dogovora so se županje in župani občin z evidentirano romsko skupnostjo zavezale, da bodo aktivno uresničevale pravice romske skupnosti na področjih izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora, varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, ter vključevanja v odločanje o javnih zadevah, ki se tičejo romske skupnosti.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, je v zvezi s podpisanim Dogovorom obrazložil: »Županje in župani smo se s podpisom medsebojno zavezali k sodelovanju pri integraciji romske skupnosti. Znotraj Skupnosti občin Slovenije smo sestavili nabor nalog, ki ponazarja možna področja ukrepov, ki vodijo k učinkovitemu naslavljanju izzivov z integracijo romske skupnosti in zanje predlagamo porabo finančnih sredstev, prejetih na podlagi 20a člena Zakona o financiranju občin. Segmenti, ki jih katalog nalog obravnava so različni in so prepuščeni avtonomni presoji vsake občine, glede na specifične potrebe in izzive. Največkrat gre za naloge na področjih izgradnje potrebne infrastrukture, reševanje stanovanjskih problemov, adaptacije stanovanj in dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja.«

Več pa boste izvedeli v oddaji.

So o grado načelnikija maj but vazden bilačipe a maj but Roma ačen ko jek tahan bizo phaj taj kride bašo romane thana,

 

Vljudno vabljeni k poslušanju,

Ekipa RIC

Oddajo podpirate: Svet romske skupnosti RS in MK

 

Share: