Spoznajte nas- delavnice romskega jezika

 

V obdobju od maja do septembra so na prostem potekale delavnice romskega jezika z naslovom »Spoznajte nas«

Delavnic se je udeležilo 10 mladih šibkejšega znanja romskega jezika kot maternega ali tujega jezik skupaj smo izvedli 12 delavnic na začetnih področjih romskega jezika. Pozornost smo namenili  mladim udeležencem in jim omogočili  spoznavanje romske kulture s strani tako romske kot ne-romske mladine. S tovrstnimi delavnicami želi Romsko informacijski center Anglunipe prikazati, da je zanimanje za delavnice romskega jezika vse večje in veliko povpraševanje, predvsem za mlado generacijo. Delavnice se bodo še naprej razvijale v tej smeri in se tako nadgrajevale
V sklopu delavnic želimo vzpostaviti tudi pogoje za medkulturni dialog, predvsem ob delu z romsko in ne-romsko populacijo mladih, ki so bili vključeni na delavnicah. To je zelo pomembno, saj se romski jezik in kultura počasi izgubljata, predvsem pa je to očitno v urbanih okoljih. S tem načinom izobraževanja želimo takšen trend asimilacije in izginjanja identitete zaustaviti.
Delavnice so potekale pod okriljem strokovnjaka za romski jezik Harisa Tahirovića in njegovimi sodelavci, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju kulturne raznolikosti s spodbujanju mladih k pridobivanju vedenj in veščin o izročilih romske kulture in osveščanju kulturne identitete.

RIC Anglunipe.

So fincira:Ministrstvo za kulturo svet romske skupnosti RS

Share: