V Sloveniji so 4. marca odkrili prvi primer okužbe z koronavirusom, in na osnovi tega je država 12. marca razglasila epidemijo. Medtem, ko se je cel svet ukvarjal z ukrepi za zajezitev epidemije se je Slovenija tudi trudila, vendar kar se tiče romske skupnosti, je pogorela na celi črti. Vsi so imeli polna usta obljub, da bo za najranljivejše poskrbljeno, se iz tega ni izcimilo nič, saj so najranljivejši v obdobju epidemije ostali sami.

Kljub opozorilom in prošnjam Vladi Republike Slovenije, da je stanje v romskih naseljih alarmantno kar se tiče higiene, saj v večini naselij nimajo dostopa do pitne vode in s tem tudi posledično nimajo možnosti vzdrževanja niti osnovne higiene, kaj šele da bi le-to povečali, odgovora ali pomoči nismo prejeli. Ker so romska naselja v večini strnjena tudi možnosti za samo-izolacijo ni.

 

Pri Zvezi Umbrella-Dežnik in Romskemu informacijskemu centru Anglunipe smo se 27. marca  odločili, da podarimo okoli 500 zaščitnih mask, kolikor smo jih imeli na razpolago, najbolj ogroženim prebivalcem v romskih naseljih, ki so brez elektrike in vode saj brez njih ne bi mogli iti niti v trgovine po osnovna živila.

Žal mi je, da moram okrcati vse Vladne in Ne-vladne institucije, saj na tem področju niso storile nič, kljub temu, da za izboljšanje stanja romske skupnosti v Republiki Sloveniji Evropska Unija dodeljuje milijone, ki pa ne vemo kje končajo saj rezultati niso vidni.

 

RIC: Pripravila Maja Jelenc

Foto:  Jaka Gasar

26.05.2020

Share: