Pri Zvezi Umbrella-Dežnik je izšel priročnik z naslovom »Spoznajte nas« avtorice Maje Jelenc.

Avtorica želi s priročnikom predstavnikom javnih institucij in širši javnosti na čim krajši možni način približati romsko skupnost, predvsem romsko skupnost, ki je na naše ozemlje prišla preko Balkana oziroma t.i. neavtohtono romsko skupnosti in jim s tem omogočiti lažje razumevanje kulture, identitete, zgodovine, običajev in družbenega položaja Romov v Republiki Sloveniji.

Namen izdaje priročnika »Spoznajte nas« je boj proti predsodkom nad Romi in jenamenjen predvsem spoznavanju preteklosti in sedanjosti, kulture, vsakdanjega življenja, vere in navad romske skupnosti.

Seveda, če poznamo romsko kulturo, spoznavamo tudi njihovo tradicionalno vedenje znotraj skupnosti in širše, kar odpira pot k reševanju vseh problemov, povezanih z njimi.
Že stoletja in stoletja so Romi potisnjeni na dno socialne lestvice, prisiljeni v začaran krog bede, nekje preganjani in izgnani, kar je v času II. svetovne vojne pripeljalo do genocidnih razsežnosti.

Še dan danes je romska skupnost podvržena diskriminaciji in segregaciji, ksenofobiji in rasizmu, etnično so nepriznani, jezikovno in versko zanemarjeni in kulturno zaostajajo zaradi netolerance širše skupnosti do njih. 

Romi so zelo zapostavljena in ogrožena etnična skupnost v svetu in prav tako v Republiki Sloveniji se jim ne godi drugače, kljub temu, da se nekatere institucije in organizacije, predvsem nevladne, trudijo urediti njihov položaj. Ko gre za diskriminacijo in vključevanje Romov, je treba upoštevati, da so bili do sedaj pogosto izpostavljeni negativnim vidikom diskriminacije in da je vključevanje pogosto pomenilo dejansko asimilacijo. Ker je v družbi pozitivna diskriminacija manjšinskih skupin, je očitno, da osnovni pristop k »romskemu vprašanju« pomeni strateški pristop k ravnanju vseh državnih institucij in drugih družbenih dejavnikov – od negativne do pozitivne diskriminacije in od asimilacije do resnične integracije Romov.

Osnovni pristop, ki ga avtorica zagovarja, je tisti, ki Romom omogoča, da so naši enakopravni in priznani sodržavljani.

Avtor članka: Haris Tahirović

Foto: arhiv RIC Anglunipe

Share: