• z iskanjem skupnih oblik pomoči in rešitev romske problematike v Mestni občini Maribor,
  • s srečevanjem Rominj znotraj sistema zdravstvenega varstva,
  • s pomenom referenčne ambulante za zdravje Romov,
  • predstavljene nam bodo vsebine Centra za krepitev zdravja pri delu z Romi in njihov odziv, drugi Zdravstveno vzgojni programi in odzivi Romov.
  • Predstavljena bo tudi zanimiva vsebina izzivov življenja z neozdravljivo boleznijo pri srečevanju z Romi, ter aktivnosti Društva Kralji ulice ter Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

 

Posvet se prične ob 9:20 in konča s kosilom ob 13:30.

V nadaljevanju, ob 14:50, imajo udeleženci posveta enkratno priložnost obiska ene od treh ustanov, ki pomagajo Romom oz. izključenim osebam.

Te ustanove so:

 

  1. Pro bono Ambulanta z zavetiščem Maribor
  2. Dnevni center Kraljev Ulice, Maribor
  3. Romsko društvo Romano Pralipe, socialno podjetje

 

Posvet je namenjen VSEM, ki jih tovrstna problematika zanima, so z njo povezani ali želijo pomagati pri njenem reševanju.

Naslov posveta: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Udeležba na posvetu je brezplačna, jo je pa potrebno nemudoma sporočiti na el. naslov: romani.union@siol.net.

V kolikor se želite udeležiti ogleda katere od predlaganih institucij v popoldanskem času, je potrebno to napisati ob prijavi. Prosimo za deljenje vabila in informacije o dogodku.

 

S spoštovanjem!

RIC Anglunipe

Share: