Romi v Evropi vsako leto 5. novembra praznujejo mednarodni dan romskega jezika .

Romščina, ki se govori po vsem svetu, je jezik Romov, jezik, ki se skozi stoletja ohranja in prenaša iz roda v rod predvsem v ustni obliki.

 

Med prvim romskim kongresom leta 1971 je bila romščina uradno priznana kot jezik Romov v Evropi. To je privedlo do njegove vključitve v različne mednarodne predpise, vključno z Evropsko listino Sveta Evrope o regionalnih in manjšinskih jezikih.

Kot rezultat doslednih prizadevanj romskih intelektualcev je romščina danes vključena v učne načrte v več evropskih državah. Nedvomno je romski jezik spomin na skupno kulturno dediščino različnih romskih skupnosti v Evropi.

Tudi člani Zveze Umbrella-Dežnik si prizadeva za priznavanje romskega jezika na evropski ravni, njegovo promocijo v izobraževalnih sistemih, rabo v govoru in pisanju, v javnem in zasebnem življenju. Zato smo že 10. leto zapored organizirali Okroglo mizo ob Svetovnemu dnevu romskega jezika, ki je potekala 03.11.2023 v prostorih Kulturnega centra Španski borci v Ljubljani. K sodelovanju sta bila povabljena gosta iz tujine in sicer ga. Sevdija Abdulova Demirova iz Makedonije, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka za stike z javnostjo pri predsedniku Makedonije, je izvrstna pisateljica in pesnica, ukvarja pa se tudi s prevodi iz angleškega in turškega jezika v romski in obratno, in g. Sali Usein iz Francije prav tako priznani ekspert za romski jezik in vidni član evropske komisije za uvedbo romskih pomočnikov v OŠ in SŠ. Bil je tudi dolgoletni sodelavec, že pokojnega, profesorja Marcela Courtiada.

Namen okrogle mize je  bil predstaviti romsko skupnost in romsko kulturo širšemu družbenem okolju. Sam program je bil usmerjen v ohranjanje romskega jezika, romske kulture in tradicije, v spodbujanje raziskovanja, spoznavanja romske kulture in poglabljanja med-etničnih odnosov, t.j. na področju kulture ter medkulturnega razumevanja, sodelovanja, vzajemnega spoštovanja in sožitja med različnimi etničnimi skupnostmi.Predstavili smo specifike romskega jezika in njegove dialekte ki se uporabljajo na različnih območjih  tako v Sloveniji kot širše v svetu, specifična strokovna gradiva in literarna dela v romskem jeziku. Del okrogle mize pa smo posvetili tudi strategijam in pravicam do izobraževanja romske skupnosti tako na področju Slovenije kot širše.

Svetovni dan romskega jezika spodbuja romski jezik , kulturo in izobraževanje. 5. novembra 2008 so v Zagrebu na Hrvaškem med predstavitvijo prvega romsko-hrvaškega in hrvaško-romskega slovarja, ki ga je napisal romski učenjak in politik Veljko Kajtazi, predstavniki romske skupnosti iz vsega sveta in člani hrvaškega javnega življenja podpisali listino, ki je 5. november razglasil za dan romskega jezika v Republiki Hrvaški. Pobudnik in organizator podpisa listine sta Veljko Kajtazi in Hrvaško društvo za izobraževanje Romov “Kali Sara”, listino pa je podpisalo približno 150 posameznikov.

Od leta 2009 ga vsako leto praznujemo 5. novembra. Hrvaški parlament ga je uradno priznal leta 2012 , UNESCO pa je leta 2015 5. november razglasil za svetovni dan romskega jezika, da bi spodbujal ohranjanje romskega jezika in kulture, izboljšal blaginjo Romov in priznal pomen vseh jezikov, katerih raznolikost je vir moči za vse družbe. Od leta 2018 je 16 evropskih držav članic priznalo romski jezik kot manjšinski jezik v skladu z Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih .

Romski jezik ima okoli 33.000 besed in predstavlja dobro osnovo za njegovo posodobitev in dokončno standardizacijo. Obstaja 17 narečij, vendar se govorci različnih narečij med seboj razumejo.

 

Članek Pripravila: Maja T. Jelenc

Foto: Aleš Habič

Share: