RAZŠIRJENA SEJA SVETA ROMSKE SKUPNOSTI
 

V Ljubljani, 08.09.2020 ob 10:00 je potekala razširjena seja s dnevnim redom na temo Pobuda o sodelovanju med romskimi združenji in aktivisti.

Na seji so bile prisotne druge vidne zveze: Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella- Dežnik, zveza Preporod in zveza za razvoj Dolenjske in nekateri drugi  vidni člani romske skupnosti in zveza romske skupnosti Slovenije.
Po predlogu predsednika  sveta romske skupnosti o sodelovanju in možnosti medsebojnega memoranduma o aktivnostih povezanih z romsko skupnostjo v sloveniji na podlagi bivalnih sprememb, sprememb zakona v romski skupnosti in posvetovanja tudi v vezi z  delom in vladni komisiji za romska uprašanja in davanja naših predlogov in mnenja, katere bi morale priti na vladno komisijo in tako medsebojno povezati sodeloivanje pri reševanju ključne problematike.

Predsednik zveze Haris Tahirović je izpostavil, da je zveza pripravljena podpisati tak memorandum v korist romske skupnosti in podpreti predsednika romske skupnosti da izkoristi svojo moč. Tako so bili istega mnenja tudi ostali prisotni

Naj predsednik romse skupnosti Jožek Horvat Muc Sandrelli pripravi memorandum in se ponovno vsedemo vsi skupaj in dorečemo ključne pomene za dobrobit romske skupnosti.
V pogovoru z ostalimi zvezami romske skupnosti še vedno s strani predsednika romske skupnosti  ni prišlo do realizacije ključnega dogovora, kako bi z skupnimi močmi lahko pomagali k izboljšanju stanja romske skupnosti, katera bi bila zelo pomembna tako za svet rosmke skupnosti, da uveljavijo svoj stav, ker bi prišlo do poenotenosti pripadnikov romske skupnosti.  Zdaj smo priča hudim spremembam ter zakonom, povečani diskriminaciji, segregaciji do pripadnikov romske skupnosti Kateri se nahajajo v hudi stiski s strani vladne komisije za romska vprašanja in njenega predsednika o kratenju človekovih pravic in neenakosti pred zakonom ter uvajanju dodatne represije v rosmkih naseljih, Kateri bodo nadzorovani 24ur, kar pa ne predstavlja enake obravnave prebivalcev RS Slovenije, ki je predstavljena v sami ustavi RS.

Članek je pripravila Maja Jelenc.

Share: