Osmega aprila se je predsednik Zveze Umbrella-Dežnik, g. Tahirović, odzval na vabilo in se sestal s predstavniki Nacionalnega sveta Romov v Beogradu. Na sestanku so bili prisotni tudi člani Evropske romske organizacije ERO, katere članica je tudi Zveza Umbrella-Dežnik.

Na sestanku je potekala razprava v zvezi s sta-njem romske populacije v Evropi in Balkanu ter potek vključevanja Romov v izobraževalne sisteme tako v predšolsko izobraževanje kot osnovnega in srednješolskega izobraževanja ter vpisovanja na fakultete in možnost štipendiranja. Izpostavljena so bila tudi kako bi se vzpostavil poseben fond s pomočjo romskih organizacij in kako naj bi države imele poseben budget samo in le za romske učence, dijake in študente, saj bi le na takšen način romska mladina lažje nadaljevala s svojim šolanjem. Prisotni so se lotili tudi vprašanj povezanih za zmanjšanje revščine in z uspešnim nastopom pripadnikov romske skupnosti na trg dela. S strani pripadnikov romske skupnosti iz različnih držav so prišli do zaključka, da je v vseh državah Evrope in na Balkanu pereča težava ta, da so Romi zaradi pripadnosti v večji meri podvrženi predsodkom, diskriminaciji in izključevanju in s tem posledično tudi težje zaposljivi.

Zveza Umbrella-Dežnik je izpostavila pomemb­nost ozaveščanja mladih in njihovih staršev glede izobraževanja in zaposlitve saj se na temu področju vsakodnevno soočajo s težavami tudi v Sloveniji. Haris Tahirović je povedal tudi, da je zelo pomembno spodbujati vključevanje romskih žensk k aktivnemu sodelovanju in zaključevanju izobraževanja, kot tudi njihove starše, kateri so pomemben steber pri spodbujanju svojih otrok k vključevanju v izobraževalne sisteme predšolske in šolske vzgoje. Zato so romske organizacije primorane komunicirati z institucijami in politiko za nemoteno delovanje in pomoč pri dodeljevanju sredstev za uresničevanje navedenih ciljev.

Haris Tahirović je povedal, da mora romska skupnost razmišljati tudi o ohranjanju svoje identitete in kulture in na temu področju smo največja manjšina Evrope, tako da tudi Evropske inštitucije in članice morajo vključevati mednarodne organizacije pri odločanju in potrebah mladih, kako bi izpoštovali Evropske strateške cilje, podpisane deklaracije (Medna-rodne akte) katere so zavezane k spoštovanju človekovih pravic.

Predsednik nacionalnega sveta Republike Srbi-je za Rome g. Dalibor Nakić in Haris Tahirović sta se odprto pogovarjala tudi o skupnem sode lovanju in izmenjavi dobrih praks.

 

Članek pripravila: Maja Jelenc

Share: