V letošnjem letu smo s podporo Ministrstva za kulturo pripravili že 10. jubilejni literarni na-tečaj še neuveljavljenih romskih in ne-romskih literatov pod imenom V sožitju.

V ta namen smo organizirali tudi literarni večer, kjer so se avtorji, s svojimi avtorskimi literarni-mi prispevki, predstavili obiskovalcem prireditve. Namen projekta je zbiranje in povezovanje literatov, ki se posvečajo romski tematiki ali so sami Romi, s poudarkom na mladih literatih, ter predstavljanje njihovih del. Zmagovalci natečaja so se predstavili tudi na literarnem večeru, kjer smo trem udeležencem podarili simbolične nagrade za njihov trud in interes za sodelovanje na tovrstnih prireditvah.

S tem projektom želimo spodbuditi mlade romske in ne-romske ustvarjalce k literarnemu izražanju tako v slovenskem kot v romskem jeziku, projekt pa je tako pomemben tudi za ohranjanje romskega jezika in romske kulturne tradicije. Cilj teh dogodkov je krepitev medkulturnega spoznavanja in poglabljanja med-etničnih odnosov na področju kulture ter medkulturnega razumevanja, sodelovanja, vzajemnega spoštovanja in sožitja med različnimi etničnimi skupnostmi. Literarni večer je bil moderiran s strani moderatorja Cvetka Tovornika, ki je interpretiral literarno delo Franja Frančiča z naslovom Čas. Zmagovalno delo je poslal gospod Edo Krnič z naslovom Domovina, katerega tudi predstavljamo v našem časopisu. Najboljša tri literarna dela so bila nagrajena s simboličnimi materialnimi nagradami. Literarni večer je bil izpeljan 7. novembra v prostorih kulturnega centra Španski borci v Ljubljani, v počastitev svetovnega dne romskega jezika, kjer smo se na okrogli mizi posvetili pomenu uporabe in krepitve znanja romskega jezika za potre-be ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti ter razvoja večjezičnosti pripadnikov romske skupnosti in uveljavljanje romskega jezika v Osnovnih šolah, kot pravico do rabe maternega jezika in njegove dediščine. Poudarek pa je bil dan pomenu uporabe in krepitve znanja romskega jezika za potrebe ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti ter razvoja večjezičnosti pripadnikov romske skupnosti.

 

K udeležbi smo povabili mednarodnega gosta in strokovnjaka gospod Sali Usein, ki se je ukvarjal z raziskovanjem in standardizacijo romskega jezika, z vprašanji narodnostnih manjšin in s pravicami manjšin ter z vidiki položaja etničnih manjšin v državah bivše Jugoslavije in v EU. G. Usein je gostom predstavil tudi specifike dialektov romskega jezika, ki se uporabljajo na različnih območjih v svetu.

Del okrogle mize pa smo posvetili tudi strategijam in pravicam do izobraževanja romske skupnosti tako na področju Slovenije kot širše.. S programom skrbimo za romsko identiteto in jo na takšen način ohranjamo v prostoru Republike Slovenije. »Svetovni dan romskega jezika« je obeleževanje pomembne kulturne dediščine, kot je jezik, po svetu. Za romsko skupnost v Sloveniji je ta dan zgodovinsko pomemben dan. Namen dogodka je omogočiti kvalitetno pripravo okrogle mize z namenom ohranjanja romske identitete, kulture in jezika, ki smo jo predstavili širši javnosti. To ni pomembno zgolj za identiteto romskih skupnosti v Sloveniji in v svetu, temveč se z obeleževanjem tega praznika borimo tudi proti predsodkom in diskriminaciji romske skupnosti. Skupaj z obiskovalci smo obravnavali jezik na splošno, kot dejavnik integracije, prispevali pa smo tudi k promociji in širši rabi romskega jezika v Sloveniji ter preučili možnosti glede vključevanja romskega jezika v izobraževalni proces. Za romsko skupnost je obeležitev tega dne, pomemben dogodek saj pripomore k ohranjanju naše kulturne identitete.

Avtor članka: Maja Jelenc

Avtor pesmi: Edo Krnič

Share: