V času od 09.08.2020 do 12.08.2020 je Zveza romske skupnosti Umbrella-Dežnik v Moravskih toplicah izvedla že 7 izobraževalni tabor mladih. Tabora so se udeležili mladi iz različnih regij Slovenije. Na taboru so potekale delavnice socialno-družbenih veščin in vključevanje v družbo, razgovori in predstavitve o možnih izobraževalnih in poklicnih poteh, delavnice iz področje kulture in romskega jezika. Delavnice so bile v največji mer namenjene oblikovanju karierne poti in iskanju prve zaposlitve.

Na izobraževalnem taboru se bodo predstavili uspešni Romi in drugi na različnih poklicnih področjih, ki je vključeval tudi delavnice iz področja oblikovanja karierne poti, ki si jih marsikateri mladi Romi zaradi pomanjkanja poznavanja poklicev in zaposlitvenih možnosti kot tudi pomanjkanje podpore kariernih centrov ne zna niti zamisliti, ob čemer je kariera dojemana v sodobnem svetu vedno pogosteje kot vseživljenjska pot posameznika, vključno z vseživljenskim učenjem, ki nudi možnosti razvoja kariere pri katerikoli starosti, tudi ob morebitnih  primanjkljajih v izobrazbi, v okviru delavnic je bil prikazan tudi potek in improvizacija zaposlitvenega razgovora. Med drugim so se udeleženci seznanili  tudi z poklici različnih smeri, katere so predstavili uspešni Romi in jim prikazali njihovo pot do uspeha.

Namen programa izobraževalnega tabora je bil opolnomočiti in aktivirati pripadnike in pripadnice romske manjšine, da bodo lažje vstopali na trg dela. V okviru programa smo mlade Rome in Rominje preko aktivnosti  tudi motivirati, da se aktivno vključijo v proces iskanja zaposlitve. Preko aktivnosti smo z delavnicami omogočili tudi krepitev funkcionalne pismenosti, kjer so se pripadniki romske skupnosti naučili samostojnega izpolnjevanja obrazcev, formularjev, pripaviti življenjepis, zaposlitveni in karierni načrt. S krepitvijo tovrstnih aktivnosti pri Zvezi Umbrella-Dežnik želimo prispevati k znižanju stopnje brezposelnosti iskalcev prve zaposlitve pri romski populaciji, ter s tem omogočiti hitrejšo integracijo Romov v delovno okolje, saj si bodo z delom omogočili bolj kvalitetno življenje. Na taboru pa ni manjkalo tudi športnih in prostočasnih aktivnosti.

Pri Zvezi Umbrella-Dežnik dajemo mladim velik pomen zatorej so bili v okviru priprave na izvedbe tabora vključeni kot pomočniki, prostovoljci in promotorji aktivnosti med mladimi.
Poleg tabora, so imeli mladi iz romske skupnosti v Ljubljani  tudi možnost aktivno sodelovati pri prostočasnih aktivnostih v počitniškem času. Temeljni namen prostočasnih  aktivnosti je krepitev vrstniškega, medgeneracijskega in medkulturnega stičišča in nadaljnji razvoj  drugih družbenih podpornih aktivnosti s poudarkom na vseživljenjskemu učenju ter opolnomočenju otrok in mladih Romov ter drugih  etničnih skupin in večinskega naroda za učinkovito delovanje v življenjskih situacijah.

Program podpira Svet romske skupnosti RS.

 

Share: