Društvo romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe   Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik

 

 

 

 

RAZPISUJETA

  1. LITERARNI NATEČAJ

»V sožitju«

za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo, pesniško stvaritev ali pravljico

 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi ne glede na starost in etnično pripadnost pod pogojem, da se pesmi ali zgodbe dotikajo sledečih tematik: življenje, sožitje, sreča, mir

Kako sodelovati?

Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v e-mail sporočilu, označenem z zadevo: Za literarni natečaj »V sožitju«. Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča in telefonsko številko oz. kontakt).

Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.

Literarna dela so lahko napisana v romskem ali v slovenskem jeziku.

Poslana dela bo pregledal uredniški odbor revije Romano Lil, v katerem bodo objavljena tudi izbrana dela. Za objavljena dela ni predviden honorar.

Posamezni avtor nam lahko pošlje največ 2 literarni deli do vključno 03.11.2022 na naslov drustvo.anglunipe@gmail.com v Word formatu.

Natečaj se bo zaključil z literarnim večerom in razglasitvijo rezultatov komisije ter podelitvijo simboličnih nagrad najboljšim trem izbranim natečaja »V sožitju«, 

ki bo 05.11.2022 s pričetkom ob 18h v Kulturnem centru Španski borci

(Zaloška cesta 61 v Ljubljani), kjer se boste udeleženci natečaja lahko s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.

VABLJENI K SODELOVANJU!

Share: