Erdelezi

 

  1. maja smo romski tradicionalni praznik Er-delezi praznovali pod manjšim vplivom covid virusa. Zaradi različnih ukrepov zbiranja se je zbralo ljudi v manjšem obsegu kot v preteklih letih. Praznik pomladi »Erdelezi« smo prazno-vali v romskem naselju v Ljubljani kjer so se zbrali tako mladi kot stari, romski in ne romski otroci in začeli z proslavljanjem tega čudovitega praznika. Vzdušje je bilo prijetno ob veseli rom-ski glasbi in pečenem jagnjetu, saj Romi ver-jamejo, da ima jagnje na ta dan neko posebno in magično moč za otroke in ostale družinske člane, tako rekoč naj bi v hišo prinesel življe-nje in radost. Tovrstna praznovanja pa niso po-membna le za romsko skupnost, temveč tudi za vse ostale pripadnike različnih narodnostnih skupnosti in večinskega prebivalstva, saj so imeli možnost spoznavati se, družiti med seboj in primerjati izročila praznika s katerim izmed svojih praznikov.

 

 

Erdelezi v izvornem pomenu predstavlja poz-drav pomladi in predstavlja tradicionalno, ne-materialno kulturno dediščino, enega izmed običajev, ki ga Romi po svojem izvoru prado-movine Indije negujejo in praznujejo 6. maja po celem svetu, saj je ta praznik del družbeno-zgo-dovinske, etično-kulturne identitete ne glede na veroizpoved.

 

Dandanes je ta praznik vse bolj oddaljen od mladih, predvsem v razvitem in polno naselje-nem mestu, zato smo jim omogočili vključitev v pripravo na praznovanje. Erdelezi je tradicija, ki naj bi bila pomembna za vsako romsko družino. Pri Romih je praznovanje omenjenega praznika v nekaterih stvareh zelo podobno praznovanju Đurđevdana oz. Jurjevega, ki se pri drugih naro-dih praznuje okoli 23. Aprila.

 

Pomen in sporočilo praznika Erdelezi je nov za-četek, zdravje in sreča.

 

7.maj i zveza Umbrella kergja tradicionalno ro-mano kulturno dive o Erdelezi, savo Roma kerena 1000 berš sar Romano dive em i Zveza Umbrella kergja ko tikno brojo o kidipe palo romano tra-dicionalno historijsko dive e ternenca sar te ike-rena pi kultura htaj tradicionalno pučipe sar si o Erdelezi, naštisargja te kera ko baro brojo bašo korona virus. Zveza Umbrella ko aver berš man-gela te kerol ko baro brojo kana ka ovol o vakti po šukar palo korona virus te šaj te kidamen em te amaro tradicijonalno divesa sar si o Erdelezi te šaj maj but terne htaj chave te sikave te ikja-ren pi tradicija save ka aven uključime ke asavkje programija htaj amare purane Roma sar sasa o tradicijonalno dive kataro amaro Erdelezi.

 

 

Članek pripravila: Hana Habič

 

Foto: Arhiv RIC Anglunipe

 

 

 

Share: