Aktivnosti

Aktivnosti (1)

 

PARTNERSKI PROJEKT »ZELENO PODJETNIŠTVO«

 

 

 

 

 

V času od 18. do 20. marca je v Pragi potekala konferenca » Zeleno podjetništvo« samostojno podjetništvo Romov na področju zelenega podjetništva, katere so se udeležili tudi predstavniki naslednjih držav Slovenije, Makedonije, Češke in Bolgarije.

 

 Zeleno podjetništvoje tisto podjetništvo, ki s svojim delovanjem in izdelki ne povzroča škode v lokalnem in globalnem okolju. Zeleno podjetništvo se sooča z odgovornostjo do naravnega okolja enako kot z odgovornostjo do človeka, saj se zaveda medsebojne prepletenosti in soodvisnosti – človek je odvisen od okolja in obratno.
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net