Napovednik oddaj

Napovednik oddaj (1)

 

OKROGLA MIZA O STANJU ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI


Evropski forum Romov in potujočih skupin (ERTF – European Roma and Travellers Forum), v sodelovanju z Zvezo romskih skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik in društvom Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe, so 17. aprila v dvorani Društvenega centra Bežigrad na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani,  pripravili okroglo mizo katere namen je bil,  da se prouči položaj romske skupnosti v 

Sloveniji.
Ta obisk je bil eden iz niza obiskov držav članic Sveta Evrope za pridobitev posodobljenih informacij o položaju Romov v državah članicah in izzivov s katerimi se srečuje tako sama romska skupnost kot tudi nacionalne institucije.
ERTF , ki je najbolj reprezentativna organizacija romske skupnosti na vseevropski ravni, je še posebej aktiven na področju spodbujanja izboljšav življenjskih situacij romske skupnosti in na področju boja proti diskriminaciji Romov. ERTF ima partnerski sporazum s Svetom Evrope, kar mu daje širšo politično dimenzijo in privilegiran položaj pri odnosih z različnimi organi Sveta Evrope. V svojih prizadevanjih in dejavnostih v podporo romski skupnosti naslavlja vlade, medvladne institucije, politične skupine, poslovne subjekte in različne nevladne organizacije, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja romske skupnosti.

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net