Aktivnosti

Aktivnosti (4)

 

 Romi in zdravje   Ljubljana; 14.11.2014      

 

V petek 14. novembra smo v prostorih Romskega informacijskega centra Anglunipe na Linhartovi ulici v Ljubljani izvedli zdravstveno delavnico

Kumanovo, Makedonija ; 25.-27.07.2014

Predsednik romskega društva RIC Anglunipe Ljubljana, g. Haris Tahirović, je v Makedoniji obiskal tamkajšnjo romsko organizacijo RCC »DROM » iz Kumanova.Namen obiska je bil povezovanje med obema organizacijama, možnosti sodelovanja med RIC Anglunipe in organizacijo  RCC "DROM", ter izmenjava dobrih praks.

RCC DROM je okrajšava za romski center  »DROM«. V romskem jeziku "DROM" pomeni "pot". Za člane organizacije to pomeni pot k razvoju, pridobitev človekovih pravic, demokracije, izobraževanja in povezovanja.

Romski center RCC »DROM« uspešno vodi g. Ahmet Jašarevski, ki je tudi predsednik društva in meni, da napredek Romov na splošno dvigne zavest in vključevanje v družbo, da bi Romi postali obravnavani enakopravno kot vsi  državljanov iz Republike Makedonije. 

RCC "DROM" je nevladna organizacija, ki sodeluje z raznimi vladnimi in nevladnimi institucijami  v  Republiki Makedoniji. Prav tako se zavzema, motivira in aktivno deluje za višji življenjski standard in višjo stopnjo vključevanja Romov v družbeno življenje s projekti in programi, izobraževalnega, humanitarnega in socialnega značaja, kot tudi s programi, ki vključujejo spoštovanje razlik med spoloma.

Predsednika omenjenih organizacij sta srečanje posvetila projektnim aktivnostim , ki ne temeljijo le na uradnih državnih informacijah o stanju Romov, temveč tudi na lastne raziskave in vsakdanjih stikih s ciljno skupino glede izobraževanja, zdravja, stanovanjske situacije, zaposlovanja, gospodarstva, infrastrukture in drugih področij, ki so osredotočena na problematiko Romov. 

Društvi močno upata, da bi še naprej sodelovali z enako vnemo tudi v prihodnosti, vendar si obojestransko želita bolj impresivne rezultate in večjo podporo obeh držav, tako Slovenije kot Makedonije.

Novico pripravila: Tatjana Bjekić

Foto: Maja Jelenc

Ljubljana;21.02.2014


       

V našem Romskem  informacijskem centru  potekajo dejavnosti  mladih. Družijo se mladi Romi z drugimi etičnimi kulturami. Prosti čas delijo z nami v našem studiu,kjer veliko pripomorejo pri  postavitvi ,novega romskega radia. Pokazali so veliko znanja in nadarjenosti, poskrbeli so tudi za veliko humorja in dobre volje. V prihajajočih mesecih pod okriljem Zveze Umbrella -Dežnik in Romskega informacijskega centra odvijale tudi različne delavnice za otroke,mladostnike in ženske. Točne datume delavnic bomo sproti objavljali na naši spletni strani in na strani Napovednik.si. K sodelovanju in koristni rabi prostega časa ste vsi vljudno vabljeni .Delavnice bodo potekale na naslovu Linhartova 13 v Ljubljani.

Novico pripravila: Tatjana Bjekič

Fotografija: Haris Tahirović

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net