Dogodki

Dogodki (22)

Svetovni dan romskega jezika

 

 

Ob svetovnem dnevu romskega jezika smo predstavili dejavnosti Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik in Romskega informacijskega centra Anglunipe, s poudarkom na romskem jeziku. Predstavili smo specifike romskega jezika in njegove dialekte ki se uporabljajo na različnih območjih  tako v Sloveniji kot širše v svetu, specifična strokovna gradiva in literarna dela v romskem jeziku. Poudarek je vsekakor bil dan pomenu uporabe in krepitve znanja romskega jezika za potrebe ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti ter razvoja večjezičnosti pripadnikov romske skupnosti. 

Letošnji svetovni dan romskega jezika smo posvetili temam kot so: ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika in kulture, strategija in pravice do izobraževanja romske skupnosti in romska kultura, materni jezik in dediščina.

 

K udeležbi smo povabili mednarodne goste in strokovnjake – profesorje in jezikoslovce (Prof. Ljatif Demir in Dr. Prof. Trajko Petrovski), ki se ukvarjajo s standardizacijo romskega jezika, z vprašanji narodnostnih manjšin in s pravicami manjšin ter z vidiki položaja etničnih manjšin v državah bivše Jugoslavije in v EU, ki so spregovorili na izbrane teme. Povabili smo tudi predstavnico oddelka za etnične manjšine s Filozofske fakultete gospo Vero Klopčič, ki je bila domača gostujoča na dogodku, ki je spregovorila strategiji in pravici do izobraževanja romske skupnosti, ter predstavnike uradov in ministrstev ter fakultet iz Slovenije, in sicer iz Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, iz Fakultete za humanistične študije Koper in iz Urada za narodnosti iz Ljubljane. Povabili smo tudi predstavnike Romskih društev in zvez iz Slovenije.

Literarni večer »V Sožitju«

 

Zveza romskih skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik je že 4 leto zapored izpeljalo literarni natečaj z naslovom »V Sožitju«, neuveljavljenih romskih in ne-romskih literatov. Razpis za literarni natečaj smo objavili na spletni strani Društva Anglunipe – RIC, promovirali smo ga na družabnem omrežju, v spletnih romskih radijskih oddajah Romano Anglunipe in v časopisu Romano Lil in drugod.

Vsa prispela literarna dela je ocenjevala strokovna komisija, najboljša dela pa bodo, po izboru strokovne komisije, tudi objavljena v časopisu Romano Lil in na spletni strani društva,v dvojezični obliki (v slovenskem in v romskem jeziku). 

 

 

 

 

Na uredništvo prispele kakovostne in nagrajene pesmi v slovenskem jeziku, bo v romski jezik prevedel Haris Tahirović, strokovnjak za romski jezik in Tatjana Bjekić. Prispele kakovostne pesmi v romskem jeziku bo v slovenščino prevajala Maja Jelenc ob strokovni pomoči Harisa Tahirovića. 

V ta namen smo organizirali tudi literarni večer, kjer smo avtorje, z njihovimi avtorskimi literarnimi prispevki, predstavili obiskovalcem literarnega večera. Literarni večer je bil ustrezno moderiran s strani moderatorjev Harisa Tahirovića in Tatjane Bjekič. Projekt smo promovirali v romskih oddajah Romano Anglunipe, na naših spletnih portalih ter socialnih omrežjih. Izbrane pesmi bomo brali in komentirali v romskih oddajah in jih tudi tako predstavili širši javnosti.

 

Literarni večer se je odvijal 05.11.2016 v Hostlu Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani, kjer so otroci in mladi aktivno sodelovali pri interpretaciji zmagovalnih avtorskih del tako v slovenskem kot v romskem jeziku. Na dogodka je sodelovalo več  prostovoljnih romskih sodelavcev in pripadnikov drugih etničnih manjšin.

Ob izpeljanem literarnem natečaju in večeru smo pripraviti in bomo izdali pesniško zbirko nagrajenih in drugih kakovostnih pesmi iz preteklih dveh natečajev kot tudi aktualnega letošnjega natečaja. Zbirka vključuje 12 izbranih poezij v dvojezični izdaji.

stran 1 od 6
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net